English


Research Article

The Impact of Seasonal Demand Fluctuations On Service Network Design of Container Feeder Lines

Mevsimsel Talep Dalgalanmalarının Besleyici Konteynır Hatlarının Servis Ağı Tasarımındaki Etkisi

Olcay Polat, Hans-Otto Günther

Volume 1, Issue 1, 2016

39-58

Research Article

Dry Port-Seaport System Development: Application of The Product Life Cycle Theory

İç Liman-Liman Sistem Geliştirme: Ürün Yaşam Döngüsü Uygulaması

Fatimazahra Bentaleb, Mouhsene Fri, Charif Mabrouki, Alami Semma

Volume 1, Issue 2, 2016

115-128

Research Article

Manufacturers' Perceived Quality of Electricity Service and Organizational Performance in Nigeria

Nijerya’daki İmalat Firmalarının Örgütsel Performans ve Elektrik Hizmet Kalitesi Algıları

Abdulrahman Muhammed, Lamidi Yusuf

Volume 1, Issue 2, 2016

143-152

Research Article

The Value of Decision Making to the Airlines: An Analysis of Passenger Preferences on Check-ins

Havayolları İçin Karar Vermenin Değeri: Check-in'lerde Yolcu Tercihlerinin Bir Analizi

Doğuş Aygün, İlker Güven Yılmaz, Sevinç Gülseçen

Volume 2, Issue 1, 2017

1-10

Research Article

Economies of Scale in Seaborne Coal Transportation: A Case Study of ISDEMIR Port

Deniz Yoluyla Kömür Taşımacılığında Ölçek Ekonomileri: İSDEMİR Limanı Örneği

Abdullah Açık, Sadık Özlen Başer

Volume 2, Issue 2, 2017

11-20

Research Article

Relationship between Air Pollution Exposure in Daily Travelling Activities and Health Impact on Primary School Children

İlköğretim Öğrencilerinin Günlük Ulaşım Aktivitesindeki Hava Kirliliğine Maruz Kalması ile Sağlığa Etki Göstergesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Kai-Long Mak

Volume 2, Issue 2, 2017

21-32

Research Article

State Intervention In Public Transportation In Ghana

Toplu Taşımada Kamu Müdahalesi: Gana Örneği

Eric Yobo

Volume 3, Issue 1, 2018

35-51

Research Article

Evaluation of Annually Report of Chamber of Shipping of Turkey With Respect to Forecasting Techniques

Deniz Ticaret Odası Yıllık Sektör Raporlarının Tahminleme Yöntemleri Açısından İncelenmesi

Sadık Özlen Başer, Hilal Adaşlık

Volume 3, Issue 2, 2018

81-92

Research Article

Adequacy Of Urban Mass Transit Bus System And Commuters' Modal Choice In Abuja

Chika O. Nwankwo, Mene Frank Baridoma

Volume 4, Issue 1, 2019

1-10

Volume 4, Issue 1, 2019

11-30

Research Article

Performance Measurement System for Automotive Spare Parts Supply Chain: A Categorization Approach

Zineb Achetoui, Charif Mabrouki, Ahmed Mousrij

Volume 4, Issue 1, 2019

31-50