Trafik Yönetimi


ITS Applications in Public Transportation: What Municipalities Offer to Travelers in Turkey

Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Kullanımı: Türkiye’de Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Abdulkadir Özden, Çağdaş Kara, Kadir Berkhan Akalın

Volume 4, Issue 2, 2019

51-64

Investigation of the Effects of Accessible Traffic Calming and Flow Improvement Applications on Traffic

Erişilebilir Trafik Sakinleştirme ve Akım İyileştirme Uygulamalarının Trafiğe Olan Etkilerinin İncelenmesi

Kadir Berkhan Akalın, Çağdaş Kara, Abdulkadir Özden

Volume 4, Issue 2, 2019

107-118