Denizcilik Kümelenmeleri


Clustering Analysis of Turkish Maritime Transportation Sector

Türk Deniz Taşımacılığı Sektörünün Kümelenme Analizi

Cengiz Bahadır Karahan, Levent Kırval

Volume 3, Issue 2, 2018

63-80