AHP


Comparing MCDM Methods of AHP, TOPSIS and PROMETHEE: A Study on the Selection of Ship Main Engine System

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması: Gemi İnşada Ana Makine Seçimi Uygulaması

Sümeyra Uzun, Halim Kazan

Volume 1, Issue 1, 2016

99-113

Operational Efficiency and Service Quality Analysis in Public Transportation Systems

Toplu Ulaşım Sistemlerinde Operasyonel Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Analizi

Samet Güner

Volume 2, Issue 2, 2017

33-48