Ship Operation Management


An Applied Research Proposal Towards Analysing and enchancement the Effectiveness Of Emergency Management Through Ship Operations

Gemi Operasyonlarında Acil Durum Yönetimi Etkinliğini Değerlendirme ve İyileştirme Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Yaklaşımı Önerisi

Burcu Öztürk Taç, Emre Akyüz, Metin Çelik

Volume 3, Issue 2, 2018

93-108