JTL

Journal of Transportation and Logistics

Volume 3, Issue 2, 2018


Volume 3, Issue 2, 2018

e-ISSN: 2459-1718

Journal of Transportation and Logistics

Volume 3, Issue 2, 2018

Published on Oct. 31, 2018

Research Article(s)

Analysis of Competition Approach of Charter Airlines In Turkey According to The Miles and Snow's Competitive Typology

Türkiye'deki Charter/Tarifesiz Havayollarının Rekabet Yaklaşımının Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisine Göre İncelenmesi

Hüseyin Önder Aldemir

53-62

Clustering Analysis of Turkish Maritime Transportation Sector

Türk Deniz Taşımacılığı Sektörünün Kümelenme Analizi

Cengiz Bahadır Karahan, Levent Kırval

63-80

Evaluation of Annually Report of Chamber of Shipping of Turkey With Respect to Forecasting Techniques

Deniz Ticaret Odası Yıllık Sektör Raporlarının Tahminleme Yöntemleri Açısından İncelenmesi

Sadık Özlen Başer, Hilal Adaşlık

81-92

An Applied Research Proposal Towards Analysing and enchancement the Effectiveness Of Emergency Management Through Ship Operations

Gemi Operasyonlarında Acil Durum Yönetimi Etkinliğini Değerlendirme ve İyileştirme Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Yaklaşımı Önerisi

Burcu Öztürk Taç, Emre Akyüz, Metin Çelik

93-108