JTL

Journal of Transportation and Logistics

Volume 3, Issue 2, 2018

Upcoming Issue


Volume 3, Issue 2, 2018

e-ISSN: 2549-1718

Journal of Transportation and Logistics

Volume 3, Issue 2, 2018

Published on Oct. 31, 2018

Research Article(s)

Analysis of Competition Approach of Charter Airlines In Turkey According to The Miles and Snow's Competitive Typology

Türkiye'deki Charter/Tarifesiz Havayollarının Rekabet Yaklaşımının Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisine Göre İncelenmesi

Hüseyin Önder Aldemir

53-62

Clustering Analysis of Turkish Maritime Transportation Sector

Türk Deniz Taşımacılığı Sektörünün Kümelenme Analizi

Cengiz Bahadır Karahan, Levent Kırval

63-80