JTL

Journal of Transportation and Logistics

Volume 3, Issue 1, 2018


Volume 3, Issue 1, 2018

e-ISSN: 2459-1718

Journal of Transportation and Logistics

Volume 3, Issue 1, 2018

Published on April 15, 2018

Research Article(s)

Application of Geographic Information Technologies for Logistic Centers Planning - Kocaeli Example

Lojistik Merkezlerin Planlanmasında Coğrafi Bilgi Teknolojileri Kullanımı - Kocaeli Örneği

Arzu Erener, Mustafa Kurt

1-12

Using the Multi Criteria Decision Making Methods in Aircraft Selection Problems and an Application

Havaaracı Seçim Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama

Kasım Kiracı, Mahmut Bakır

13-24

A Proposed Approach For Solving Asymmetric Travelling Salesman Problem by Fuzzy Ant Colony Optimization Algorithm

Asimetrik Gezgin Satıcı Problemine Bulanık Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritmasi İle Çözüm Yaklaşımı

Mehmet Aksaraylı, Osman Pala

25-34

State Intervention In Public Transportation In Ghana

Toplu Taşımada Kamu Müdahalesi: Gana Örneği

Eric Yobo

35-51