JTL

Journal of Transportation and Logistics

Volume 2, Issue 2, 2017


Volume 2, Issue 2, 2017

e-ISSN: 2459-1718

Journal of Transportation and Logistics

Volume 2, Issue 2, 2017

Published on Nov. 30, 2017

Research Article(s)

Economies of Scale in Seaborne Coal Transportation: A Case Study of ISDEMIR Port

Deniz Yoluyla Kömür Taşımacılığında Ölçek Ekonomileri: İSDEMİR Limanı Örneği

Abdullah Açık, Sadık Özlen Başer

11-20

Relationship between Air Pollution Exposure in Daily Travelling Activities and Health Impact on Primary School Children

İlköğretim Öğrencilerinin Günlük Ulaşım Aktivitesindeki Hava Kirliliğine Maruz Kalması ile Sağlığa Etki Göstergesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Kai-Long Mak

21-32

Operational Efficiency and Service Quality Analysis in Public Transportation Systems

Toplu Ulaşım Sistemlerinde Operasyonel Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Analizi

Samet Güner

33-48

Fuzzy Goal Programming Approach In Vehicle Routing Problem

Araç Rotalama Probleminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı

Selen Çelikkanat Filiz, Ergün Eroğlu

49-64