JTL

Journal of Transportation and Logistics

Volume 4, Issue 2, 2019

Current Issue


Volume 4, Issue 2, 2019

e-ISSN: 2459-1718

Journal of Transportation and Logistics

Volume 4, Issue 2, 2019

Published on Oct. 31, 2019

Research Article(s)

ITS Applications in Public Transportation: What Municipalities Offer to Travelers in Turkey

Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Kullanımı: Türkiye’de Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Abdulkadir Özden, Çağdaş Kara, Kadir Berkhan Akalın

51-64

Contributions of Green-Ecoport Approach to Merchant Trade and Logistics: Comparison of Practices in Turkey and the European Union (EU)

Yeşil-Eko Liman Yaklaşımının Deniz Ticareti ve Lojistik Sektörüne Katkıları: Türkiye ve AB'deki Uygulamaların Karşılaştırması

Fatih Yılmaz

65-78

Metaheuristic Solution Approach for Two-Dimensional Palette Placement Problem

İki Boyutlu Palet Yerleştirme Problemi İçin Metasezgisel Çözüm Yaklaşımı

İrem Ünal, Hakan Görgün, Serol Bulkan

79-90

Turkey Iron and Steel Industry Competitiveness and Industry 4.0

Türkiye Demir Çelik Sektörü Rekabeti ve Endüstri 4.0

Zehra Vildan Serin, Osman Fidan

91-106

Investigation of the Effects of Accessible Traffic Calming and Flow Improvement Applications on Traffic

Erişilebilir Trafik Sakinleştirme ve Akım İyileştirme Uygulamalarının Trafiğe Olan Etkilerinin İncelenmesi

Kadir Berkhan Akalın, Çağdaş Kara, Abdulkadir Özden

107-118