Solution Of Order Batching Problem With Association Rules And Genetic Algorithm: A Case Study In Pharmacy Warehouse


Furkan Yener
Res. Asst., Sakarya University, Sakarya, Turkey, fyener@sakarya.edu.tr

Harun Reşit Yazgan
Assoc. Prof., Sakarya University, Sakarya, Turkey, yazgan@sakarya.edu.tr

Serap Ercan Cömert
Res. Asst., Sakarya University, Sakarya, Turkey, serape@sakarya.edu.tr

Sena Kır
Res. Asst., Sakarya University, Sakarya, Turkey, senas@sakarya.edu.tr

Yağmur Kaya
B.Sc., Sakarya University, Sakarya, Turkey, ygmr-kaya@hotmail.com

Abstract

In this study, daily strategy of order picking is examined and proposed a new approach in a pharmacy warehouse. If the goods and orders are relatively small for the picker’s capacity, the order batching strategy should put to use. Daily orders was divided to order batches using mathematical model maximised the relationship among the orders. The order batches which are consist of more than one orders save up time and distance during the order picking period. Optimum solution of mathematical model take up time so that Genetic algorithm is used for order batching problem. Travelled the total distance is simulated in existing and batching strategy, the confidingness and performance of the results are tested statistically and argued in conclusion.

Keywords: Warehouse management, Data mining, Genetic algorithm, Order batching

Birliktelik Kuralları ve Genetik Algoritma İle Sipariş Yığınlama Probleminin Çözümü: Bir Ecza Deposunda Uygulama


Öz

Bu çalışmada, bir ecza deposunun günlük sipariş toplama stratejisi incelenmiş ve uygun bir yaklaşım geliştirilmiştir. Ürünlerin ve siparişlerin hacimsel olarak küçük olduğu, toplayıcı kapasitesinin göreceli olarak büyük olduğu depolar için uygun olan, sipariş yığınlama stratejisi kullanılmıştır. Günlük siparişler, siparişler arası ilişkiyi en büyükleyen bir matematiksel modelin yardımıyla sipariş yığınlarına ayrılmış. Birden çok siparişin bir araya gelmesiyle oluşan yığınlar içerisinde benzer ürünleri içeren siparişler bulunduğu için toplama sırasında ki kayıp zaman ve mesafeden tasarruf sağlanacaktır. Matematiksel modelin kesin çözümünün zaman alması nedeniyle genetik algoritma kullanılarak sonuç üretilmiştir. Farklı toplama stratejileri sonucunda kat edilen toplam mesafe benzetim yardımıyla hesaplanarak, istatistiki olarak sonuçların güvenilirliği ve performansları sonuç bölümünde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Depo yönetimi, Veri madenciliği, Genetik algoritma, Sipariş yığınlama


Cite this article

Yener, F., Yazgan, HR., Ercan Cömert, S., Kır, S., Kaya, Y. (2016). Birliktelik Kuralları ve Genetik Algoritma İle Sipariş Yığınlama Probleminin Çözümü: Bir Ecza Deposunda Uygulama. Journal of Transportation and Logistics, 1(2), 129-142. http://dx.doi.org/10.22532/jtl.267841

References

 • Agrawal, Rakesh, Ramakrishnan Srikant, ve others (1994) Fast Algorithms for Mining Association Rules. In Proc. 20th Int. Conf. Very Large Data Bases, VLDB Pp. 487–499.
 • Albareda-Sambola, Maria, Antonio Alonso-Ayuso, Elisenda Molina, ve Clara Simón De Blas (2009) Variable Neighborhood Search for Order Batching in a Warehouse. Asia-Pacific Journal of Operational Research 26(5): 655–683.
 • Bayraktar, Demet, Hür Bersam Bolat, Betül Merve Fakı, ve Sedef Gizem Çelikkol (2011),Depo Süreçlerinde Performans Ölçümü Ve Değerlendirmesi İçin Bir Model Önerisi. İstanbul.
 • Chen, Mu-Chen, ve Hsiao-Pin Wu (2005), An Association-Based Clustering Approach to Order Batching Considering Customer Demve Patterns. Omega 33(4): 333–343.
 • Cil, Ibrahim (2012) Consumption Universes Based Supermarket Layout through Association Rule Mining ve Multidimensional Scaling. Expert Systems with Applications 39(10): 8611–8625.
 • Daniels, Richard L., Jeffrey L. Rummel, ve Robert Schantz (1998) A Model for Warehouse Order Picking. European Journal of Operational Research 105(1): 1–17.
 • Gademann, AJRM, Jeroen P. Van Den Berg, ve Hassan H. Van Der Hoff (2001) An Order Batching Algorithm for Wave Picking in a Parallel-Aisle Warehouse. IIE Transactions 33(5): 385–398.
 • Gademann, Noud, ve Steef Velde (2005) Order Batching to Minimize Total Travel Time in a Parallel-Aisle Warehouse. IIE Transactions 37(1): 63–75.
 • Garfinkel, Maurice, Gunter Sharp, ve Joel Sokol (2003) An Optimization Approach to the Correlated Storage Assignment Problem. In IIE Annual Conference. Proceedings P. 1. Institute of Industrial Engineers-Publisher.
 • Henn, Sebastian (2012) Algorithms for on-Line Order Batching in an Order Picking Warehouse. In Computers & Operations Research Pp. 2549–2563. Casablanca (Morocco).
 • Henn, Sebastian, ve Gerhard Wäscher (2012) Tabu Search Heuristics for the Order Batching Problem in Manual Order Picking Systems. European Journal of Operational Research 222(3): 484–494.
 • Hsu, Chih-Ming, Kai-Ying Chen, ve Mu-Chen Chen (2005) Batching Orders in Warehouses by Minimizing Travel Distance with Genetic Algorithms. Computers in Industry 56(2): 169–178.
 • Karakış, İsmail (2014) Dağıtım Merkezi Depolarına İlişkin Hiyerarşik Depo Tasarım Metodolojisi ve Konvansiyonel/otomatik Depo Karar Problemine İlişkin Analitik Bir Model.
 • Kır, Sena, ve Harun Reşit Yazgan (2016) A Sequence Dependent Single Machine Scheduling Problem with Fuzzy Axiomatic Design for the Penalty Costs. Computers & Industrial Engineering 92: 95–104.
 • Le-Duc, Tho, ve Rene MBM de Koster (2007) Travel Time Estimation ve Order Batching in a 2-Block Warehouse. European Journal of Operational Research 176(1): 374–388.
 • Ma, Tingwei, ve Peng Zhao (2014) A Review of Algorithms for Order Batching Problem in Distribution Center. In International Conference on Logistics Engineering, Management ve Computer Science (LEMCS 2014), Atlantis Press.
 • ŞAHİN, Yusuf, ve Osman KULAK (2013) Genetic Algorithm Based Approaches for Planning Warehouse Operations. International Journal of Alanya Faculty of Business 5(3): 141–153.
 • Van Nieuwenhuyse, Inneke, René de Koster, ve Jan Colpaert (2007) Order Batching in Multi-Server Pick-ve-Sort Warehouses.

Volume 1, Issue 2, 2016

Journal of Transportation and Logistics

Volume 1, Issue 2, 2016

Pages 129-142

Received: Oct. 10, 2016

Accepted: Oct. 28, 2016

Published: Oct. 31, 2016

Full Text [648.6 KB]

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Istanbul University Press, 2016.