Sadık Özlen Başer

Assoc. Prof., Dokuz Eylul University

İzmir, Turkey


Economies of Scale in Seaborne Coal Transportation: A Case Study of ISDEMIR Port

Deniz Yoluyla Kömür Taşımacılığında Ölçek Ekonomileri: İSDEMİR Limanı Örneği

Abdullah Açık, Sadık Özlen Başer

Volume 2, Issue 2, 2017

11-20