Levent Kırval

Assoc. Prof., Istanbul Technical University

Istanbul, Turkey


Clustering Analysis of Turkish Maritime Transportation Sector

Türk Deniz Taşımacılığı Sektörünün Kümelenme Analizi

Cengiz Bahadır Karahan, Levent Kırval

Volume 3, Issue 2, 2018

63-80