Kai-Long Mak

Ph.D., The Hong Kong Polytechnic University

Kowloon, Hong Kong


Relationship between Air Pollution Exposure in Daily Travelling Activities and Health Impact on Primary School Children

İlköğretim Öğrencilerinin Günlük Ulaşım Aktivitesindeki Hava Kirliliğine Maruz Kalması ile Sağlığa Etki Göstergesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Kai-Long Mak

Volume 2, Issue 2, 2017

21-32