Hüseyin Önder Aldemir

Ph.D.


Analysis of Competition Approach of Charter Airlines In Turkey According to The Miles and Snow's Competitive Typology

Türkiye'deki Charter/Tarifesiz Havayollarının Rekabet Yaklaşımının Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisine Göre İncelenmesi

Hüseyin Önder Aldemir

Volume 3, Issue 2, 2018

53-62