Fatih Yılmaz

Ph.D., Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure

Ankara, Turkey


Contributions of Green-Ecoport Approach to Merchant Trade and Logistics: Comparison of Practices in Turkey and the European Union (EU)

Yeşil-Eko Liman Yaklaşımının Deniz Ticareti ve Lojistik Sektörüne Katkıları: Türkiye ve AB'deki Uygulamaların Karşılaştırması

Fatih Yılmaz

Volume 4, Issue 2, 2019

65-78