Research Article


An Investigation On Discount Supermarkets: Evaluation Of Bulgaria Market For Turkish Entrepreneurs

İndirimli Süpermarket Zincirleri Üzerine Bir Araştırma: Türk Girişimciler İçin Bulgaristan Pazarının Değerlendirilmesi

Sebile Ayar Öztürk, Burçak Kayış, Selen Öztürk, Abdullah Okumuş

Volume 1, Issue 1, 2016

1-18

The Role of Service Quality on Customer Satisfaction in Internet Retailing: A Comparative Study of Apparel and Book Industries

İnternet Perakendeciliğinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü: Hazır Giyim ve Kitap Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Zehra Bozbay, Yılmaz Yaman, Erdem Özkan

Volume 1, Issue 1, 2016

19-38

The Impact of Seasonal Demand Fluctuations On Service Network Design of Container Feeder Lines

Mevsimsel Talep Dalgalanmalarının Besleyici Konteynır Hatlarının Servis Ağı Tasarımındaki Etkisi

Olcay Polat, Hans-Otto Günther

Volume 1, Issue 1, 2016

39-58

The Determination of The Relationships Between Maritime Logistics Service Capabilities And Firm Performance: An Application in Maritime Transport Businesses Operating in Turkey

Deniz Ulaştırma Lojistiği Hizmet Yetenekleri İle Firma Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Bir Uygulama

Murat Yorulmaz, Semra Birgün

Volume 1, Issue 1, 2016

59-82

Measuring The Service Quality In Airline Companies

Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Ölçümü

Birgül Küçük Çırpın, Didem Kurt

Volume 1, Issue 1, 2016

83-98

Comparing MCDM Methods of AHP, TOPSIS and PROMETHEE: A Study on the Selection of Ship Main Engine System

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması: Gemi İnşada Ana Makine Seçimi Uygulaması

Sümeyra Uzun, Halim Kazan

Volume 1, Issue 1, 2016

99-113

Dry Port-Seaport System Development: Application of The Product Life Cycle Theory

İç Liman-Liman Sistem Geliştirme: Ürün Yaşam Döngüsü Uygulaması

Fatimazahra Bentaleb, Mouhsene Fri, Charif Mabrouki, Alami Semma

Volume 1, Issue 2, 2016

115-128

Solution Of Order Batching Problem With Association Rules And Genetic Algorithm: A Case Study In Pharmacy Warehouse

Birliktelik Kuralları ve Genetik Algoritma İle Sipariş Yığınlama Probleminin Çözümü: Bir Ecza Deposunda Uygulama

Furkan Yener, Harun Reşit Yazgan, Serap Ercan Cömert, Sena Kır, Yağmur Kaya

Volume 1, Issue 2, 2016

129-142

Manufacturers' Perceived Quality of Electricity Service and Organizational Performance in Nigeria

Nijerya’daki İmalat Firmalarının Örgütsel Performans ve Elektrik Hizmet Kalitesi Algıları

Abdulrahman Muhammed, Lamidi Yusuf

Volume 1, Issue 2, 2016

143-152

The Value of Decision Making to the Airlines: An Analysis of Passenger Preferences on Check-ins

Havayolları İçin Karar Vermenin Değeri: Check-in'lerde Yolcu Tercihlerinin Bir Analizi

Doğuş Aygün, İlker Güven Yılmaz, Sevinç Gülseçen

Volume 2, Issue 1, 2017

1-10

Economies of Scale in Seaborne Coal Transportation: A Case Study of ISDEMIR Port

Deniz Yoluyla Kömür Taşımacılığında Ölçek Ekonomileri: İSDEMİR Limanı Örneği

Abdullah Açık, Sadık Özlen Başer

Volume 2, Issue 2, 2017

11-20

Relationship between Air Pollution Exposure in Daily Travelling Activities and Health Impact on Primary School Children

İlköğretim Öğrencilerinin Günlük Ulaşım Aktivitesindeki Hava Kirliliğine Maruz Kalması ile Sağlığa Etki Göstergesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Kai-Long Mak

Volume 2, Issue 2, 2017

21-32

Operational Efficiency and Service Quality Analysis in Public Transportation Systems

Toplu Ulaşım Sistemlerinde Operasyonel Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Analizi

Samet Güner

Volume 2, Issue 2, 2017

33-48

Fuzzy Goal Programming Approach In Vehicle Routing Problem

Araç Rotalama Probleminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı

Selen Çelikkanat Filiz, Ergün Eroğlu

Volume 2, Issue 2, 2017

49-64

Application of Geographic Information Technologies for Logistic Centers Planning - Kocaeli Example

Lojistik Merkezlerin Planlanmasında Coğrafi Bilgi Teknolojileri Kullanımı - Kocaeli Örneği

Arzu Erener, Mustafa Kurt

Volume 3, Issue 1, 2018

1-12

Using the Multi Criteria Decision Making Methods in Aircraft Selection Problems and an Application

Havaaracı Seçim Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama

Kasım Kiracı, Mahmut Bakır

Volume 3, Issue 1, 2018

13-24

A Proposed Approach For Solving Asymmetric Travelling Salesman Problem by Fuzzy Ant Colony Optimization Algorithm

Asimetrik Gezgin Satıcı Problemine Bulanık Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritmasi İle Çözüm Yaklaşımı

Mehmet Aksaraylı, Osman Pala

Volume 3, Issue 1, 2018

25-34

State Intervention In Public Transportation In Ghana

Toplu Taşımada Kamu Müdahalesi: Gana Örneği

Eric Yobo

Volume 3, Issue 1, 2018

35-51

Analysis of Competition Approach of Charter Airlines In Turkey According to The Miles and Snow's Competitive Typology

Türkiye'deki Charter/Tarifesiz Havayollarının Rekabet Yaklaşımının Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisine Göre İncelenmesi

Hüseyin Önder Aldemir

Volume 3, Issue 2, 2018

53-62

Clustering Analysis of Turkish Maritime Transportation Sector

Türk Deniz Taşımacılığı Sektörünün Kümelenme Analizi

Cengiz Bahadır Karahan, Levent Kırval

Volume 3, Issue 2, 2018

63-80

Evaluation of Annually Report of Chamber of Shipping of Turkey With Respect to Forecasting Techniques

Deniz Ticaret Odası Yıllık Sektör Raporlarının Tahminleme Yöntemleri Açısından İncelenmesi

Sadık Özlen Başer, Hilal Adaşlık

Volume 3, Issue 2, 2018

81-92

An Applied Research Proposal Towards Analysing and enchancement the Effectiveness Of Emergency Management Through Ship Operations

Gemi Operasyonlarında Acil Durum Yönetimi Etkinliğini Değerlendirme ve İyileştirme Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Yaklaşımı Önerisi

Burcu Öztürk Taç, Emre Akyüz, Metin Çelik

Volume 3, Issue 2, 2018

93-108

Volume 4, Issue 1, 2019

1-10

Volume 4, Issue 1, 2019

11-30

Volume 4, Issue 1, 2019

31-50

ITS Applications in Public Transportation: What Municipalities Offer to Travelers in Turkey

Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Kullanımı: Türkiye’de Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Abdulkadir Özden, Çağdaş Kara, Kadir Berkhan Akalın

Volume 4, Issue 2, 2019

51-64

Contributions of Green-Ecoport Approach to Merchant Trade and Logistics: Comparison of Practices in Turkey and the European Union (EU)

Yeşil-Eko Liman Yaklaşımının Deniz Ticareti ve Lojistik Sektörüne Katkıları: Türkiye ve AB'deki Uygulamaların Karşılaştırması

Fatih Yılmaz

Volume 4, Issue 2, 2019

65-78

Metaheuristic Solution Approach for Two-Dimensional Palette Placement Problem

İki Boyutlu Palet Yerleştirme Problemi İçin Metasezgisel Çözüm Yaklaşımı

İrem Ünal, Hakan Görgün, Serol Bulkan

Volume 4, Issue 2, 2019

79-90

Turkey Iron and Steel Industry Competitiveness and Industry 4.0

Türkiye Demir Çelik Sektörü Rekabeti ve Endüstri 4.0

Zehra Vildan Serin, Osman Fidan

Volume 4, Issue 2, 2019

91-106

Investigation of the Effects of Accessible Traffic Calming and Flow Improvement Applications on Traffic

Erişilebilir Trafik Sakinleştirme ve Akım İyileştirme Uygulamalarının Trafiğe Olan Etkilerinin İncelenmesi

Kadir Berkhan Akalın, Çağdaş Kara, Abdulkadir Özden

Volume 4, Issue 2, 2019

107-118