Fuzzy Goal Programming Approach In Vehicle Routing Problem


Selen Çelikkanat Filiz
Ph.D., Kırklareli University, Kırklareli, Turkey, selen.filiz@klu.edu.tr

Ergün Eroğlu
Prof., Istanbul University, Istanbul, Turkey, eroglu@istanbul.edu.tr

Abstract

The goal programming is commonly used programming techniques in multi-objective decision making approaches. It is not possible to exactly determine the goals and constraints in real life problems. In such cases, the fuzzy goal programming approach has been used in order to find solution. In this study, the applicability of fuzzy goal programming approach as one of the approaches providing best decision making upon the capacitated vehicle routing problem has been analyzed within the frame of fuzziness. A fuzzy goal programming approach has been suggested to be able to solve the vehicle routing problem regarding the fuzzy demands. The suggested model has been applied to sample numeric data. The results are obtained by using The General Algebraic Modeling System (GAMS) program. As a result; it has been detected that the cost of the company that makes sending with at least 6 vehicles per week could be reduced with the proposed model. In accordance with the purpose of the study, the company's demands have been met.

Keywords: Fuzzy Goal Programming, Vehicle Routing Problem, Goal Programming

Araç Rotalama Probleminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı


Öz

Çok amaçlı karar alma yaklaşımlarında yaygın olarak kullanılan programlama yöntemlerinden biri hedef programlamadır. Gerçek hayat problemlerinde hedeflerin ve kısıtların her zaman kesin olarak belirlenememektedir. Bu gibi durumlarda çözüm bulabilmek için bulanık hedef programlama yaklaşımı kullanılabilir. Bu çalışmada bulanıklık çerçevesinde en iyi karar vermeyi sağlayan yaklaşımlardan olan bulanık hedef programlama yaklaşımının kapasite kısıtlı araç rotalama problemi üzerinde uygulanabilirliği incelenmiştir. Bulanık talepler altında araç rotalama probleminin çözülebilmesi için bir bulanık hedef programlama yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen model, örnek sayısal veriler üzerinde uygulanmıştır. Sonuçlar The Genaral Algebraic Modeling System (GAMS) programı kullanılarak elde edilmiştir. Sonuç olarak; her hafta en az 6 araçla gönderim yapan şirketin maliyetinin, önerilen modelle düşürülebileceği görülmüştür. Çalışmanın amacına uygun olarak, şirketin talepleri karşılanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Hedef Programlama, Araç Rotalama Problemi, Hedef Programlama


Cite this article

Çelikkanat Filiz, S., Eroğlu, E. (2017). Araç Rotalama Probleminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı. Journal of Transportation and Logistics, 2(2), 49-64. http://dx.doi.org/10.22532/jtl.392209

References

 • Atmaca, E. (2012). “Bir Kargo Şirketinde Araç Rotalama Problemi Ve Uygulaması”, Tübav Bilim Dergisi, 5 (2), 13
 • Baker,B., Ayechew, M. A. (2003). “A Genetic Algorithm for The Vehicle Routing Problem”, Computers& Operations Research, 30, 787
 • Baykasoğlu, A. , Subulan, K. (2016). “İntermodal Lojistik Ağlarında Yük Planlama Problemi İçin Yeni Bir Matematiksel Programlama Modeli”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (2), 383-394
 • Chen, L., Tsai, F. (2001). “FuzzyGoal Programming with Different Importance and Priorities”, EuropeanJournal of OperationResearch, 133 , 548-556
 • Chung-HoWang, Jiu-Zhang Lu,(2009) “A Hybrid Genetic Algorithm That Optimizes Capacitated Vehicle Routing Problems”, Expert Systems with Applications, 36, 2924
 • Dantzig, G.B., Ramser, J.H. (1959). “The Truck Dispatching Problem”, Management Science, 6 (1), 81
 • Ertuğrul, İ. (2005). “Bulanık Hedef Programlama Ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama Örneği” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2)
 • Ertuğrul, İ. , Öztaş G. Z. (2016). “Ders Programı Oluşturulmasında 0-1 Tam Sayılı Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 159-177
 • Eryavuz, M. , Gencer, C. (2001). “Araç Rotalama Problemine Ait Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 6(1),140
 • Geir Hasle, Knut-Andreas Lie, Ewald Quak, (2007). “Geometric Modelling, Numerical Simulation, and Optimization: Applied Mathematics at SINTEF”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 400
 • Güneş, M. , Umarusman, N. (2004). “Bir Karar Destek Amacı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Optimizasyonu Uygulaması’’, Review of Social, Economic& Business Studies, 2, 245
 • Hung-Tso, L. , Yen-Ting, C. , Tsung-Yu, C., YiChun, L. (2012). Crewrostering with multiple goals: An empirical study. Computers&IndustrialEngineering, 63, 483-493,
 • Jones, D., Tamiz, M. , Ries, J.,(2010). New Developments in Multiple Objective and Goal Programminng, Springer-Verlag, Berlin
 • Keskintürk, T. (2010). “Araç Rotalama Problemlerinin Global Karınca Koloni Optimizasyonu ile Çözümü”, Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi, 2010/2, 29
 • Oruç, K. O. (2014). “Bulanık Hedef Programlama İle Menü Planlama”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 23
 • Özkan, M. M. (2002). Bulanık Doğrusal Programlama Ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama Denemesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Özkan, M., Bircan, H. (2016). “Bulanık Hedef Programlama ile Ürün Hedef Optimizasyonu: Yang, Ignizio ve Kim Modeli” Istanbul University Journal of the School of Business, 45(2), 109-119
 • Toth, P. , Vigo., D. (2001). “The Vehicle Routing Problem, SIAM Monograhs on Discrete Mathematics an Applications”, SIAM Publishing, Philadelphia
 • Zimmermann, H. J. (1991). Fuzzy Set Theory and Aplications, Massachusets, Kluwer Academic, 338.

Volume 2, Issue 2, 2017

Journal of Transportation and Logistics

Volume 2, Issue 2, 2017

Pages 49-64

Received: Nov. 1, 2017

Accepted: Nov. 30, 2017

Published: Nov. 30, 2017

Full Text [785.2 KB]

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Istanbul University Press, 2017.